BoydAffleckToen Boyd Affleck als 18-jarige jongeman in juni 1944 zijn Highschool had voltooid, meldde hij zich aan als vrijwilliger bij het Canadese leger om uitgezonden te worden naar West Europa.Na een korte militaire opleiding als infanterist werd hij in augustus overgebracht naar Engeland waar hij een gespecialiseerde opleiding kreeg tot "stoottroeper". Kort na zijn negentiende verjaardag werd hij eind augustus 1944 aan land gezet bij Brugge in België.Hier werd hij ingedeeld bij een peleton van 40 stoottroepers en meteen doorgezonden naar Zeeland. Na zware gevechten met de Nazi's volgde later de bevrijding van Breda en Eindhoven. Langs de Nederlandse oostgrens met Duitsland liep tegen het einde van 1944 de opmars vast bij Nijmegen. Sterkte Duitse troepen, die achteraf bekeken op weg waren naar het Ardennen offensief, zetten de Canadezen muurvast. Toen de strenge winter van 1944/1945 inviel kon men geen kant meer op. Eind februari 1945 zag men kans om weer op te trekken in noordelijke richting en na de bevrijding van Zutphen, Deventer en Zwolle kwamen ze op 14 april aan in Leeuwarden. Op 17 april werd Harlingen bevrijd.

Toen Boyd met zijn vrouw Ruth voor de eerste keer in 1995 bij ons kwamen logeren vertelde hij mij dat hij als eerste Canadees Harlingen was binnengetrokken via de Midlumerlaan. Hij werd toen beschoten door een Duitse militair vanaf de watertoren, maar gelukkig niet geraakt. Aangekomen bij de Franeker Poort werden de stoottroepers verdeeld in twee groepen. De eerste groep via de Engelse tuin richting Franekerend en de groep van Boyd ging via de Noorder- en de Zuiderhaven. In de Brouwersstraat kwamen ze weer bij elkaar. Toen Boyd in 2005 voor de tweede keer naar Harlingen kwam, nu met zijn jongste dochter, want zijn vrouw was ernstig ziek. ben ik met Boyd de route gaan volgen. De watertoren was toen al afgebroken, maar hij wist de route nog exact. Hij vertelde toen dat hij 3 uren had kunnen slapen op een bed met schone lakens in Hotel Centraal voor de eerste keer sinds zijn vertrek uit Engeland. De volgende ochtend vroeg vertrokken de stoottroepers via Sexbierum door het Noorden van Friesland richting Groningen en daarna naar Duitsland. Eind april hebben ze daar, tot de Duitse overgave op 5 mei, nog vele zware gevechten moeten doorstaan.

Boyd vertelde dat van de oorspronkelijke 40 man hij nog als enige was overgebleven. De andere 39 waren of gesneuveld of gewond afgevoerd……

Douwe de Vries, Harlingen