Don White legt de speciale band tussen de Canada en Nederland en met name Friesland uit.